امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان در سال 99

مزایده های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.