امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

آگهی مزایدات استانداری سمنان در سال 99

مزایده های استانداری سمنان

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات استانداری سمنان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های استانداری سمنان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.