امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در سال 99

مزایده های دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.