امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

آگهی مزایدات دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 99

مزایده های دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات دانشگاه علوم پزشکی تهران به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.