امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

آگهی مزایدات سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 99

مزایده های سازمان برنامه و بودجه کشور

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات سازمان برنامه و بودجه کشور به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.