امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری در سال 99

مزایده های سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.