امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات سازمان فضای سبز شهرداری در سال 99

مزایده های سازمان فضای سبز شهرداری

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات سازمان فضای سبز شهرداری به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های سازمان فضای سبز شهرداری در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.