امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات سازمان منطقه آزاد اروند در سال 99

مزایده های سازمان منطقه آزاد اروند

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات سازمان منطقه آزاد اروند به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های سازمان منطقه آزاد اروند در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.