امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات شركت پالايش گاز پارسيان در سال 99

مزایده های شركت پالايش گاز پارسيان

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شركت پالايش گاز پارسيان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شركت پالايش گاز پارسيان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.