امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

آگهی مزایدات شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه در سال 99

مزایده های شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.