امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال 99

مزایده های شرکت خدمات ارتباطی رایتل

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت خدمات ارتباطی رایتل به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.