امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

آگهی مزایدات شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران) در سال 99

مزایده های شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران) به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران) در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.