امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال 99

مزایده های شرکت پالایش نفت بندرعباس

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت پالایش نفت بندرعباس به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.