امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات شرکت گاز استان آذربايجان شرقی در سال 99

مزایده های شرکت گاز استان آذربايجان شرقی

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت گاز استان آذربايجان شرقی به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت گاز استان آذربايجان شرقی در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.