امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در سال 99

مزایده های شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.