امروز: دوشنبه 29 دي ماه 1399 - Monday 18 January 2021

آگهی مناقصات اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان در سال 99

مناقصه های اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.