امروز: دوشنبه 29 دي ماه 1399 - Monday 18 January 2021

آگهی مناقصات بانک مهر اقتصاد در سال 99

مناقصه های بانک مهر اقتصاد

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات بانک مهر اقتصاد به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های بانک مهر اقتصاد در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.