امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات برق منطقه ای گيلان در سال 99

مناقصه های برق منطقه ای گيلان

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات برق منطقه ای گيلان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های برق منطقه ای گيلان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.