امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان در سال 99

مناقصه های بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.