امروز: دوشنبه 29 دي ماه 1399 - Monday 18 January 2021

آگهی مناقصات سازمان فضای سبز شهرداری در سال 99

مناقصه های سازمان فضای سبز شهرداری

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات سازمان فضای سبز شهرداری به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های سازمان فضای سبز شهرداری در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.