امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات سازمان لیگ فوتبال ایران در سال 99

مناقصه های سازمان لیگ فوتبال ایران

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات سازمان لیگ فوتبال ایران به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های سازمان لیگ فوتبال ایران در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.