امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات سازمان پایانه های مسافربری شهرداری در سال 99

مناقصه های سازمان پایانه های مسافربری شهرداری

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات سازمان پایانه های مسافربری شهرداری به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های سازمان پایانه های مسافربری شهرداری در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.