امروز: دوشنبه 29 دي ماه 1399 - Monday 18 January 2021

آگهی مناقصات شركت توزيع نيروی برق خوزستان در سال 99

مناقصه های شركت توزيع نيروی برق خوزستان

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شركت توزيع نيروی برق خوزستان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شركت توزيع نيروی برق خوزستان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.