امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات شرکت آب و فاضلاب استان مازندران در سال 99

مناقصه های شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت آب و فاضلاب استان مازندران به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت آب و فاضلاب استان مازندران در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.