امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات شرکت خدمات حمايتی استان گيلان در سال 99

مناقصه های شرکت خدمات حمايتی استان گيلان

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت خدمات حمايتی استان گيلان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت خدمات حمايتی استان گيلان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.