امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال 99

مناقصه های شرکت پالایش نفت بندرعباس

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت پالایش نفت بندرعباس به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.