امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

آگهی مناقصات اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، بازرسی فنی، کنترل صنعتی و تله متری در سال 99

مناقصه های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، بازرسی فنی، کنترل صنعتی و تله متری

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، بازرسی فنی، کنترل صنعتی و تله متری به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، بازرسی فنی، کنترل صنعتی و تله متری در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.

جدیدترین مناقصات اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، بازرسی فنی، کنترل صنعتی و تله متری

عنوان مهلت شرکت
مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر رطوبت
مناقصه خرید MAGNETIC LEVEL GAUGE
مناقصه خرید YEW pneumatic indicating controller
مناقصه انجام عملیات بازرسی و ضخامت سنجی از خطوط لوله فرآیندی و استقرار بازرسی بر مبنای ریسک و ارایه خدمات بازرسی
مناقصه انجام بازرسی، تعمیر و نگهداری تجهیزات FFA - LSA
مناقصه تامین PORTABLE GAS DETECTION
مناقصه تامین MEGGER DiGITAL MULTIMETERS