امروز: جمعه 4 تير ماه 1400 - Friday 25 June 2021

آگهی مناقصات احداث پل و تونل در سال 99

مناقصه های احداث پل و تونل

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات احداث پل و تونل به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های احداث پل و تونل در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.

جدیدترین مناقصات احداث پل و تونل

عنوان مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات تکمیل زیرگذر سردارآباد کبودرآهنگ 1399/02/27
مناقصه احداث راديه و بريد تکميل پل سنگتاب واقع در محور قائمشهر - کياکلا 1399/02/10
مناقصه تکميل پل روستای چهار رودبار ساری 1399/01/31
مناقصه عمليات اجرايی پل مرزی آستارا - آستارا و عمليات ديوار سازی طرفين رودخانه 1399/01/31
مناقصه بازسازی پل (قديمی) و احداث پل (جديد) سنگتاب قائمشهر 1399/01/16