امروز: جمعه 4 تير ماه 1400 - Friday 25 June 2021

آگهی مناقصات بهداشت، محیط زیست و کنترل آلاینده ها در سال 99

مناقصه های بهداشت، محیط زیست و کنترل آلاینده ها

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات بهداشت، محیط زیست و کنترل آلاینده ها به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های بهداشت، محیط زیست و کنترل آلاینده ها در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.