امروز: جمعه 4 تير ماه 1400 - Friday 25 June 2021

آگهی مناقصات خرید، اجاره و راهبری خودروهای سبک در سال 99

مناقصه های خرید، اجاره و راهبری خودروهای سبک

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات خرید، اجاره و راهبری خودروهای سبک به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های خرید، اجاره و راهبری خودروهای سبک در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.

جدیدترین مناقصات خرید، اجاره و راهبری خودروهای سبک

عنوان مهلت شرکت
مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه استیجاری (تأمین وسیله نقلیه سواری و مینی بوس جهت مأموریت های درون شهری و برون شهری و ایاب و ذهاب) 1399/02/29
مناقصه انجام خدمات خودرویی شامل 105 دستگاه خودرو در محدوده استان قم 1399/02/29
مناقصه تأمین خودروهای در اختیار یکی از شرکت های عمرانی شهر جدید پرند 1399/02/28
مناقصه ارائه خدمات خودرویی شهری و برون شهری جهت امورات اداری 1399/02/20
مناقصه اجاره خودرو سواری مدل ۹۶ به بالا جهت ماموريت های پرسنل اداره کل در محورهای حوزه استان همدان 1399/02/01
مناقصه تامين ۳۸ دستگاه خودرو استيجاری به همراه راننده در سطح استان اردبيل 1399/01/31
مناقصه واگذاری امور حمل و نقل (تامين خودروی اعزام و بدرقه) زندانيان 1399/01/31