امروز: جمعه 4 تير ماه 1400 - Friday 25 June 2021

آگهی مناقصات طراحی، تجهیز و اجرای سالن های جمعی (آمفی تئاتر و اجتماعات) در سال 99

مناقصه های طراحی، تجهیز و اجرای سالن های جمعی (آمفی تئاتر و اجتماعات)

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات طراحی، تجهیز و اجرای سالن های جمعی (آمفی تئاتر و اجتماعات) به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های طراحی، تجهیز و اجرای سالن های جمعی (آمفی تئاتر و اجتماعات) در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.

جدیدترین مناقصات طراحی، تجهیز و اجرای سالن های جمعی (آمفی تئاتر و اجتماعات)

عنوان مهلت شرکت
مناقصه طراحی، تامين تجهيزات و اجرای دکوراسيون داخلی سالن های همايش و جلسات مجتمع ICT استان سيستان و بلوچستان 1399/02/09
مناقصه طراحی و اجرای سالن مانيتورينگ 1399/01/31