امروز: جمعه 4 تير ماه 1400 - Friday 25 June 2021

آگهی مناقصات پیمانکاری خطوط ریلی و راه آهن در سال 99

مناقصه های پیمانکاری خطوط ریلی و راه آهن

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات پیمانکاری خطوط ریلی و راه آهن به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های پیمانکاری خطوط ریلی و راه آهن در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.

جدیدترین مناقصات پیمانکاری خطوط ریلی و راه آهن

عنوان مهلت شرکت
مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات روسازی محور راه آهن رشت - انزلی 1399/03/11
مناقصه تهیه، حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه سینی دوار در یکی از ایستگاه های محور راه آهن میانه - تبریز 1399/03/11
مناقصه نصب و راه اندازی تجهيزات علائم الکتريکی ايستگاهی خط سوم و چهارم محور تهران - گرمسار 1399/01/25
مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری سازه جانبی یکی از ایستگاه های قطار شهری مشهد و حمل خاک به دپوی مجاز
مناقصه انجام عملیات اجرایی شمع های سازه جانبی ایستگاه های قطار شهری مشهد