امروز: دوشنبه 31 ارديبهشت ماه 1403 - Monday 20 May 2024

درباره ما


اهمیت توجه به شفاف سازی مناقصات و مزایدات دولتی و تشویق بخش خصوصی به استفاده از ابزار فراخوان مناقصات و مزایدات برای واگذاری امور خود به شرکت ها و موسسات واجد شرایط، بیش از پیش در کشور مهم و میبایست اقدام سنجیده ای در این مهم صورت گیرد.

در اختیار قرارگرفتن آگهی مناقصات و مزایدات معتبر به بنگاه های اقتصادی خرد و کلان، نه تنها موجب شکوفایی اقتصادی، بلکه موجب چرخش مالی و افزایش اشتغال در سطوح صنایع مختلف کشور می شود.

استفاده از ابزارهای بروز اطلاع رسانی، شبکه های اجتماعی و پیام رسان های معتبر، موجب انتقال هر چه بهتر منابع مناقصات و مزایدات به شبکه اقتصادی کشور شده و جایگزینی برای روش های سنتی از جمله انتشار فیزیکی است.

سامانه اداری مالی با هدف اطلاع رسانی بدون واسطه منابع و آگهی های مناقصات و مزایدات کشور به گروه های مختلف شغلی به صورت هدفمند راه اندازی شده است. شفافیت اقتصادی، استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و همچنین طبقه بندی محتوا بر اساس نیاز و تخصص گروه های مختلف در کشور، من جمله برنامه های این سامانه است.