امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

تهیه و تامین چندین نوع کالا و تجهیزات برقی

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 175-589

محدوده انجام پروژه: استان کرمان

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: خرید کالاهای گروه برق و نیرو

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/14

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/04/25

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.