امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

مناقصه اجاره بیست و چهار دستگاه خودرو با راننده

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 281-592

محدوده انجام پروژه: استان خراسان شمالی

گروه هدف: خدمات (ایاب و ذهاب، نیروی انسانی، طبخ غذا، حفاظت، نظافت، اداری، فضای سبز و اپراتوری)

زیر گروه: ایاب و ذهاب، راهبری و خدمات نقلیه

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/12

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/04/30

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.