امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

مناقصه اجرای عملیات توسعه، جا به جایی و بازسازی شبکه توزیع آب به صورت موردی و پراکنده به طول تقریبی 9 کیلومتر با اقطار و متراژهای مختلف به همراه بازسازی 400 رشته انشعاب فرسوده و مرمت نوار و مقاطع حفاری به همراه تهیه و تأمین اجناس و مصالح

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-588

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی، آبخیزداری، تصفیه خانه و مخازن بتنی

زیر گروه: خدمات تعمیر، نگهداری و ساماندهی آب و فاضلاب

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/16

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/04/31

مبلغ برآورد مالی: 71,231,537,031 ریال

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.