امروز: شنبه 3 آبان ماه 1399 - Saturday 24 October 2020

مناقصه انجام خدمات عملیات نصب، اصلاح انشعاب، تغییر مکان و تعویض کنتور تک فاز وسه فاز غیر دیماندی، جمع آوری انشعاب شهری و روستایی و خارج از محدوده شهری مرکز شهرستان ارومیه

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 402-400

محدوده انجام پروژه: استان آذربایجان غربی

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: پیمانکاری شبکه های انتقال، توزیع و روشنایی

مهلت دریافت اسناد: 1399/03/13

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/03/31

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.