امروز: يكشنبه 4 آبان ماه 1399 - Sunday 25 October 2020

مناقصه انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری، تعمیرات، اصلاحات و اپراتوری پست های برق، شبکه بالاسری (OCS) و برق اضطراری

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 288-322

محدوده انجام پروژه: استان خراسان رضوی

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: خدمات تعمیر، نگهداری و ساماندهی برق و نیرو

مهلت دریافت اسناد: 1399/02/31

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: 41,062,750,000 ریال

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.