امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

مناقصه انجام شارژ و سرویس کپسول های آتش نشانی اماکن و ناوگان خطوط 1 تا 7 راه آهن شهری تهران

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-620

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: ایمنی، آتش نشانی، اطفای حریق، حفاظت الکترونیک و کنترل تردد

زیر گروه: طراحی، خرید، اجرا و خدمات آتش نشانی و اطفای حریق

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/21

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.