امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه ۲۳۰۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 107-598

محدوده انجام پروژه: استان مازندران

گروه هدف: حمل و نقل، امور گمرکی، ترخیص، تورهای گردشی و خدمات پستی

زیر گروه: حمل و نقل جاده ای و ریلی

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/14

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/06/15

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/04/25

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.