امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

مناقصه برون سپاری بهره برداری و نگهداری شبکه جمع‌ آوری فاضلاب در فازهای 1 تا 6 خطوط انتقال تا ورودی تصفیه‌ خانه فاضلاب شهر پردیس

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-597

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی، آبخیزداری، تصفیه خانه و مخازن بتنی

زیر گروه: پیمانکاری شبکه های انتقال آب و فاضلاب

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/15

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/04/29

مبلغ برآورد مالی: 45,399,775,000 ریال

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.