امروز: شنبه 3 آبان ماه 1399 - Saturday 24 October 2020

مناقصه برون سپاری فعالیت های بهره برداری شامل حوادث، تعمیرات شبکه، روشنایی معابر، بازدید و سرویس شبکه به روش PM و جمع آوری برق های غیر مجاز

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 441-605

محدوده انجام پروژه: استان البرز

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: خدمات تعمیر، نگهداری و ساماندهی برق و نیرو

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/15

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/08/01

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/05/01

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.