امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

مناقصه تامین آجر دولومیتی پاتیل

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 281-593

محدوده انجام پروژه: استان خراسان شمالی

گروه هدف: معدن، فرآورده های معدنی و مواد نسوز

زیر گروه: مواد و فرآورده های نسوز

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/09

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/07/24

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/04/12

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.