امروز: پنجشنبه 2 ارديبهشت ماه 1400 - Thursday 22 April 2021

مناقصه تامین، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های بتن پلیمر اقطار ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-269

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: لوله، اتصالات، شیرآلات، دریچه و منهول

زیر گروه: بتنی، سیمانی و آزبست

مهلت دریافت اسناد: 1399/02/31

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.