امروز: يكشنبه 4 آبان ماه 1399 - Sunday 25 October 2020

مناقصه تامین یک دستگاه دیزل ژنراتور Kva 500Emergency کوپل فابریک (سطح صدای dB81)

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-494

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: دیزل ژنراتور و مولد های برقی

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/04

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.