امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

مناقصه تامین MEGGER DiGITAL MULTIMETERS

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 88-599

محدوده انجام پروژه: استان هرمزگان

گروه هدف: اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، بازرسی فنی، کنترل صنعتی و تله متری

زیر گروه: اتوماسیون صنعتی، مونیتورینگ، ابزار دقیق و ادوات اندازه گیری

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/18

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.