امروز: شنبه 3 آبان ماه 1399 - Saturday 24 October 2020

مناقصه تهيه تجهيزات، نصب و تست و راه اندازی خازن سيار ۶۳ كيلوولت

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 97-47

محدوده انجام پروژه: استان مرکزی

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: پروژه های EPC برق و نیرو

مهلت دریافت اسناد: 1398/12/27

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/07/10

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/01/10

مبلغ برآورد مالی: 7,570,000,000 ریال

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.