امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

مناقصه تهیه و تامین ترانسفورماتورهای برق مورد استفاده در یکی از پروژه های در دست احداث در جنوب کشور

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-363

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: تابلو برق، ترانسفورماتور و پست های برق

مهلت دریافت اسناد: 1399/03/13

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.