امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

مناقصه تهیه و تامین مورفولین

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 88-591

محدوده انجام پروژه: استان هرمزگان

گروه هدف: مواد شیمیایی، اقلام پلیمری، لاستیک و پلاستیک، رنگ و رزین، عایق و اپوکسی

زیر گروه: مواد شیمیایی آلی و معدنی، گازهای طبی و صنعتی

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/25

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.