امروز: يكشنبه 4 آبان ماه 1399 - Sunday 25 October 2020

مناقصه خريد ۱۱۰۰ دستگاه قطع‌ كننده‌ سيليكوني‌ (تكی) و ۵۵۰ دستگاه تيغه قطع کننده، ۱۰۰ دستگاه قطع كننده (كليد جدا ساز هوایی) – تكی و ۱۰۰۰ عدد کاور قطع کننده (در سه گروه)

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 188-107

محدوده انجام پروژه: استان کردستان

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: خرید کالاهای گروه برق و نیرو

مهلت دریافت اسناد: 1399/01/20

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/03/15

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/02/01

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.